informatie voor belangstellenden

Zingen bij het Leids Projectkoor

Het Leids Projectkoor is een koor zonder vaste leden, en het kent dus ook geen vaste samenstelling voor de uitvoering van de projecten. Voor elk project wordt het koor samengesteld uit nieuwe en reeds binnen het koor bekende zangers. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een bestand van zangers, die te kennen hebben gegeven te willen zingen in de projecten van het koor. De voor een project benodigde zangers worden persoonlijk telefonisch of per e-mail benaderd. De uitnodiging omvat een overzicht van de uit te voeren werken, de repetitiedata en de concertdata. Tevens wordt aangegeven wat de kosten van deelname zijn, veelal € 100-120. De repetities vinden plaats in Leiden, doordeweeks op wisselende avonden. Daarnaast zijn er twee of drie repetitiedagen  in het weekend. De repetitieperiode duurt één tot drie maanden, afhankelijk van de omvang en de moeilijkheidsgraad van het programma. Elke zanger met koorervaring, die zelfstandig de partijen kan instuderen en geïnteresseerd is om eens met het Leids Projectkoor op avontuur te gaan wordt uitgenodigd contact op te nemen met Rachel Bakkum, telefoon 071-5142854 of per e-mail rachel.bakkum@gmail.com.

! Er is momenteel een aannamestop voor sopranen, m.n. voor 2e / mezzo-sopranen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Leids Projectkoor bestaat uit:

Voorzitter en PR: Christel Schollaardt
Secretaris: Dick van Teylingen
Penningmeester: Rachel Bakkum
Koorcommissaris: Marja Esveld

Sponsors

Het realiseren van interessante koorprojecten kost veel geld en is dan ook slechts mogelijk als veel belangstellenden onze concerten bezoeken. Toch blijft het daarnaast noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot financiële ondersteuning door gemeenten en fondsen in Nederland. Wij zijn onze subsidiegevers, die ons in de afgelopen jaren hebben gesteund dankbaar en willen hen graag langs deze weg aan onze website-bezoekers bekend maken.

 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Utrecht
 • Fentener van Vlissingenfonds
 • Fonds voor Amateurkunst
 • Fonds 1818
 • VSB Fonds Utrecht
 • VSB Fonds Woerden e.o.
 • Stichting Thuiskopiefonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • M.O.C. Gravin van Byland Stichting
 • Gemeente Dordrecht