Concertagenda

Het bestuur van het Leids Projectkoor is druk doende met de voorbereidingen voor een voor- én een najaarsproject. Zodra hierover meer bekend is zal deze pagina worden aangepast.

Op 25 februari a.s. zal een klein koor samengesteld uit deelnemers aan eerdere LPK-projecten een muzikale bijdrage leveren aan de cantatedienst in de Hooglandse kerk. Uitgevoerd zal worden BWV 22 ‘Jesus nam zo sich die Zwölfe’.

Deze dienst begint om 17.00, zie ook https://stichtingcantate.nl/programma-2023-2024/